Languages:
Tel: +971 4 2140 100
Mateen Express

Contact Us

 
 

UAE Main Office ( DB1)

POBox: 15491.
Tel:  +971 4 2140 100
Fax: +971 4 273 484 3

 

   Dubai (DB3)

Tel:  +971 4 2272 110
Fax: +971 4 2272 113

 Dubai Airport (DB2)  
Tel:  +971  4  299 7925 
Fax: +971  4 2 99 7926 
Mob: +971 55 946 7481

   

   

Baghdad, Iraq (BG1)
Mob: +964 771 00 123 01 
Mob: +964 771 00 123 02 
Mob: +964 780 589 90 60   

  Erbil, Iraq (EB1)
Tel  : +964  66 250  2400
Mob: +964 750 4737 555 

Mob: +964 750 469 5252 

   

  Basra, Iraq (BS1)
Mob: +964 781 55 55 729 
Mob: +964 770 67 77 793 
Mob: +964 781 918 41 41   

Suleimanyah, Iraq (SM1) 
Tel:   +964 748 120 1010 
Mob: +964 771 445 5070 
Mob: +964 770 489 4141

 

  Suleimanyah, (SM2) AirPort

Tel:   +964 750 103 8003
Mob: +964 782 806 7871
 

 

 

Erbil Airport (EB2)
Mob: +964 750 683 9933
Mob: +964 750 349 1181
Mob: +964 750 585 0304

  Duhok, Iraq (DH1)   
Mob: +964 750 492 4141 
Mob: +964 750 849 6989   

 

  Ainkawa
Mob: +964 750 191 3859

Mob: +964 750 120 3883

  

   Turkey

Tel:    +90-212-661-8172

Mob+90-539-514-3344

Guangzhou, China  
Mob: +86 158 00 00 46 65 
Mob: +86 136 88 87 66 79 
Mob: +86 136 88 87 42 99   

  Yiwu, zhejiang, china
Tel:   +86 579 85 57 22 25 
Mob: +86 152 67 33 93 93 
Mob: +86 187 57 87 39 39   

   

  Contacts of PLMD | Projects Logistics Management Division

   

Dubai, UAE
Tel : +971 4 2140 130
Tel : +971 4 2140 170
Mob : +971 55 946 7480

Erbil, Iraq
Mob : +964 750 697 9933
Mob : +964 750 451 3389

   

Basra, Iraq
Mob : +964 781 55 55 729  
Mob : +964 771 25 20 647   

 
 
   
First Name: *   Last Name: *  
Company Name: *   Country:*
Email: * Telephone: *  
 
City: *   Subject: *  
Message: *  
* Please note all fields are mandatory